Vi ønsker *


 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Handelsbetingelser

Bestilling og betaling

Er der uoverensstemmelse mellem det ønskede og det bestilte, bedes du hurtigst muligt rette henvendelse til det respektive udlejningssted eller Det lille Rejsebureau A/S. Du skal kontrollere rigtigheden af de indtastede oplysningerne. Eventuelle fejl eller misforståelser skal påtales omgående.

Alle priser er oplyst i danske kroner inklusive moms og afgifter, med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.

Udlejningsenheder:1. rate: 50% af lejemålets pris betales ved bestilling. Restbeløbet skal være indbetalt senest 45 dage før ankomst.

Vognpladser/teltpladser:

1. rate: DKK 500,00 betales ved bestilling. Restbeløbet skal indbetales 45 dage før ankomst.

Ved bestilling senere end 45 dage før lejestart, skal hele lejemålets pris indbetales ved bestilling.


Ved indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på bekræftelsen anførte vilkår for lejemålet.
vil der blive forevist en bookingbekræftelse hvor regnskabet for købet fremgår. Den kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.
Det bestilte produkt kan ikke ombyttes til kontanter. Ønskes overdragelse af aftalen til tredjemand kan det kun ske efter godkendelse af det respektive udlejningssted senest 7 dage tid før indflytning.
Afbestilling indtil 45 dage før lejestart:
Refundering af det indbetalte beløb minus et ekspeditionsgebyr på DKK 500,00.
Ingen refundering.
Hvis udlejningsenheden kan genudlejes refunderes det indbetalte minus et ekspeditionsgebyr på DKK 500,00

Betaling foregår ved at benytte Dankort, Visa eller MasterCard.

Bestillingen er bindende, når 1. rate er indbetalt.

Bliver de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdt, vil der blive udsendt rykker og manglende betaling af restbeløb medfører at bestillingen slettes uden yderligere varsel.

Forsendelse og levering

Ved booking og betaling af en hytte, udlejningsvogn, telt, plads til eget telt, eller plads til egen campingvogn

Hvis du ikke modtager den bookingbekræftelse, der bekræfter købet, og der ikke er modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, bør du straks kontakte os på nedenstående mailadresse eller telefonnummer.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos det respektive udlejningssted, på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Disse tidspunkter oplyses i den mail der bliver fremsendt ved booking.

Afbestilling og ændringIndgået lejemål kan ikke opsiges senere end 45 dage før ankomstdato. Det lille Rejsebureau A/S anerkender kun skriftlig opsigelse med mindre andet aftales.Opsigelsen skal bekræftes. Både opsigelse og bekræftelse af opsigelsen kan ske på mail.

Afbestilling senere end 45 før lejestart:

Ombooking/ændring:
Er mulig indtil 45 dage før lejestart, betinget af at tilsvarende opholdsmulighed kan tilbydes. Der beregnes et ombookingsgebyr på DKK 200,00.

Ved ombooking/ændring senere end 45 dage før lejestart betragtes som en annullering af indgået lejemål.

Senere ankomst eller tidligere hjemrejse giver ingen refusion.

Registrering af oplysninger:

Det respektive udlejningssted registrerer dit navn, adresse, e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i et kundekartotek i henhold til Databeskyttelsesforordningen - GDPR. Oplysningerne videregives ikke, men udlejningsstedet beholder registreringen i 5 år.

Udlejningsstedet anvender serversidecookies og en sikker forbindelse, til at skabe sikkerheden om de oplysninger der afgives på siden. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet.

Informationer om handel på Internettet

Det er trygt at handle på Internettet gennem vores online bookingsystem. Som forbruger er man, som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af kreditkortet på Internettet. Derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af betalingskort. Læs mere om hvordan du som forbruger skal forholde dig på www.forbrug.dk.

Reklamationsbehandling

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller opholdet skal ske inden for rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. To år efter opholdet ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning, gøres gældende over for personalet i receptionen, indenfor rimelig tid efter at gæsten har opdaget manglen.

Når det respektive udlejningssted modtager din klage, behandles klagen hurtigst muligt. Udlejningsstedet vil tage stilling til om der kan ske flytning til andet lejemål, eller om der skal gives prisnedslag. Vi foretrækker til enhver tid, at løse problemstillingen inden afrejsetidspunktet, da det giver større mulighed for afhjælpning.

​Ved manglende reklamation mistes retten til at påberåbe sig et erstatningskrav.


Øvrigt

Der tages forbehold for pris- og fejlberegninger og prisændringer.

Betalingssted og værneting for Galløkken Strand Camping er Bornholm, Danmark. Retsstridigheder skal indbringes for Retten i Rønne, Danmark.

Virksomhedsoplysninger

Galløkken Strand Camping
Strandvejen 4
3700 Rønne
Tlf.: +45 40133344

info@gallokken.dk
CVR nr. 16810304 

Firmaoplysninger​

Galløkken Camping

v/Gerda Serritzlew

Strandvejen 4
​3700 Rønne​

CVR: 16810304

Telefon: +45 40 13 33 44

E-mail: info@gallokken.dk​​

Find os her